Đội Bóng Bầu Dục ()

Đội Bóng Bầu Dục HD + Thuyết Minh

Phim nói về thanh thiếu niên tại một trung tâm giam giữ vị thành niên, dưới sự lãnh đạo của người tư vấn của họ, đạt được lòng tự trọng bằng cách chơi bóng đá cùng nhau…

 

 

 

Mở rộng
Dark Light