Những Mảnh Ghép Của Nỗi Cô Đơn ()

Những Mảnh Ghép Của Nỗi Cô Đơn HD + Vietsub

Chuyện phim xoay quanh Michael Stone – tác giả của một số đầu sách viết về dịch vụ chăm sóc khách hàng, tuy vậy, bản thân ông lại luôn cảm thấy khó khăn trong việc kết nối với mọi người xung quanh. Một hôm, khi đang thực hiện chuyến công tác, Michael tình cờ gặp một người xa lạ vĩnh viễn làm thay đổi nhãn quan của ông về thế giới.

Mở rộng
Dark Light