– Nếu bạn là một cá nhân hay tổ chức nào đó muốn quảng bá sản phẩm của mình, Hãy liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Email: [email protected][dot]com

Facebook: https://www.facebook.com/vietsubhd

– Chúng tôi rất mong được sự đóng góp trên cả tinh thần lẫn vật chất từ phía tất cả các bạn !